Vooronderzoek Tienen Stichting Delacroix

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/10316

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
1.	Gezien de locatie van het plangebied nabij de kampementen en het slagveld van de Slag bij Eliksem is het noodzakelijk voor het vooronderzoek met ingreep in de bodem, metaaldetectie uit te voeren. De sleuven moeten laagsgewijs worden aangelegd, waarbij voor en na de aanleg van het vlak metaaldetectie wordt uitgevoerd als ook van de storten. U moet ook rekening houden met mogelijk meerdere archeologische niveaus, nl. direct onder de bouwvoor in het colluvium en onder het colluvium. 
2.	De vraagstelling moet met specifieke onderzoeksvragen worden uitgebreid die verband houden met de Slag van Eliksem, bijvoorbeeld: 
a.	Zijn er specifieke resten aanwezig binnen het plangebied die verband kunnen houden met de Slag van Eliksem? Over welke resten gaat het dan? Houden deze resten verband met het slagveld, de kampementen, off-sitefenomenen of gaat het om intrusief materiaal? 
b.	Wat is de bewaring van deze resten? Konden ze uitsluitend via de metaaldetectie worden vastgesteld? Of kunnen ze worden verbonden aan een archeologisch niveau of specifieke sporen? Welke sporen? Bevinden deze resten/sporen zich in het colluvium of oversnijden ze een ouder archeologisch niveau?

Alle bestanden

Programma van maatregelen

PM Hakendover - Stichting Delacroix_v002.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

AN Hakendover - Stichting Delacroix_v002.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

AN Hakendover - Stichting Delacroix_bijlagen.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 10316

Datum

05-03-2019

Archeoloog

Claesen, Jan
OE/ERK/Archeoloog/2015/00014

Auteur(s)

Interprofessionele Architectenvennootschap, Crolla en Nicolaes, Keersmaekers, Emma, Bouckaert, Kevin, Audenaert, Evelien, Claesen, Jan, Doucet, Alexander, Van Genechten, Ben

Gemeente(n)

tienen

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)