Vooronderzoek Buggenhout Buggenhoutbos

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11634

Archeologienota


Locatie

Alle bestanden

Programma van maatregelen

Hembyse_Onderzoeksrapport 98_Buggenhout-Buggenhoutbos_Deel 3_PVM.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Hembyse_Onderzoeksrapport 98_Buggenhout-Buggenhoutbos_Deel 2_VVR.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Hembyse_Onderzoeksrapport 98_Buggenhout-Buggenhoutbos_Deel 2_VVR-bijlagen.zip

downloaden
Formaat : application/x-zip-compressed

ID 11634

Datum

13-07-2019

Archeoloog

HEMBYSE
OE/ERK/Archeoloog/2017/00193

Auteur(s)

De Smaele, Bart, Pieters, Hadewijch

Gemeente(n)

buggenhout

Beslissing

Aktename

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)