Vooronderzoek Anzegem Anzegem Stientjesstraat

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14529

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
Omwille van de uitbreiding van de verkaveling werd een nieuwe AN opgemaakt. Echter, het nieuwe toegevoegde perceel wordt niet mee onderzocht in het proefsleuvenonderzoek. 
Er wordt voorwaardelijk akte genomen van de AN onder voorwaarde dat dit perceel ook met proefsleuven geƫvalueerd wordt. Als daardoor ruim boven de minimaal voorziene 10% sleuven aangelegd wordt, kan de meest zuid-westelijke sleuf aangepast worden. Deze ligt immers op een perceelsgrens.

Alle bestanden

Programma van maatregelen

AN_Anzegem Stientjesstraat_PvM.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

AN_Anzegem Stientjesstraat_VvR.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 14529

Datum

14-04-2020

Archeoloog

BAAC bvba Vlaanderen
OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

Auteur(s)

BAAC Vlaanderen, bvba, Note, Kirsten

Gemeente(n)

anzegem

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)