Vooronderzoek Bree Bree, Kuilenstraat 21

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1731

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
-	Er worden kijkvensters aangelegd om aangetroffen archeologische sporen beter te onderzoeken en om de schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren.

Alle bestanden

Programma van maatregelen

Programma van Maatregelen Bree renovatie RWZI.zip

downloaden
Formaat : application/x-zip-compressed

Verslag van resultaten

Archeologienota Bree renovatie RWZI.zip

downloaden
Formaat : application/x-zip-compressed

ID 1731

Datum

01-02-2017

Archeoloog

VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00071

Auteur(s)

Hazen, Peter, Schoups, Anne

Gemeente(n)

bree

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)