Vooronderzoek Roosdaal Roosdaal Hoogstraat

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/425

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
-	De dekkingsgraad is van die aard dat hij toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over de rest van het terrein, en bedraagt als uitgangpunt 12,5%. Deze dekkingsgraad van 12,5% wordt onderverdeeld in 10% sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Indien afgeweken wordt van deze dekkingsgraad op basis van bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt dit beschreven en verantwoord in de rapportering. De proefsleuven vertonen onderling een regelmatige, ruimtelijke spreiding. (art. 8.6.2 van de Code van Goede Praktijk).

Alle bestanden

Programma van maatregelen

Roosdaal Hoogstraat Programma van maatregelen 30082016.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Roosdaal Hoogstraat verslag van resultaten 30082016.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 425

Datum

09-09-2016

Archeoloog

BAAC bvba Vlaanderen
OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

Auteur(s)

Cornelis, Lina, Woltinge, Inger

Gemeente(n)

roosdaal

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)