Vooronderzoek Ternat Sint-Katherina-Lombeek-Processiestraat

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4294

Archeologienota


Locatie

Alle bestanden

Programma van maatregelen

2017F363_AN_SintKatherinaLombeekProcessieweg_PVM.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

2017F363_AN_SintKatherinaLombeekProcessieweg_VVR.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 4294

Datum

02-08-2017

Archeoloog

De Logi & Hoorne bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00052

Auteur(s)

Van Nuffel, Jana

Gemeente(n)

ternat

Beslissing

Aktename

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)