Vooronderzoek Landen Drogenhof

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4460

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
Met het oog op het aantreffen van archeologische vondsten die gerelateerd kunnen worden aan nederzettingsafval enerzijds en de veldslagen uit de Luiks-Brabantse oorlogen anderzijds dient het maaiveld onderzocht te worden dmv een metaaldetector (cfr Code Goed Praktijk: Indien op basis van het bureauonderzoek verwacht wordt dat een archeologische site aanwezig kan zijn waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, wordt de veldkartering uitgebreid met een onderzoek met behulp van een metaaldetector om vondsten uit de bouwvoor op te sporen en in te zamelen.)
Het terrein wordt in functie van deze metaaldetectie voorafgaandelijk kort gemaaid.
Alle bestanden

Programma van maatregelen

Hembyse_Landen-Drogenhof_PROGRAMMA VAN MAATREGELEN.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

LAN-DRO_Boorrapporten.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Hembyse_Landen-Drogenhof_VERSLAG VAN RESULTATEN.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Landen_ba_A-HP.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 4460

Datum

17-08-2017

Archeoloog

Pieters, Hadewijch
OE/ERK/Archeoloog/2017/00168

Auteur(s)

De Smaele, Bart, Pieters, Hadewijch

Gemeente(n)

landen

Beslissing

Bekrachtiging met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed