Vooronderzoek Leuven Capucijnenvoer 22

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5567

Archeologienota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
De bodemkundige ingrepen die worden uitgevoerd om de kelder onder de bestaande woning te verlagen mogen niet dieper gaan dan de reeds geroerde bodem.

Alle bestanden

Programma van maatregelen

4190598 - PvM - Leuven, Kapucijnenvoer 22.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

4190598 - Leuven, Kapucijnenvoer 22.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

ID 5567

Datum

14-12-2017

Archeoloog

VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
OE/ERK/Archeoloog/2015/00071

Auteur(s)

Schoups, Anna, Schoups, Anne, Alma, Xander

Gemeente(n)

leuven

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Stad Leuven

Projectcode(s)