nota

Vooronderzoek Mol St.-Theresiastraat

ID: 10550   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10550

Voorwaarden bij de beslissing

Aanvullende onderzoeksvraag voor de opgraving: "In hoeverre kunnen natuurwetenschappelijke analyses (bv. micromorfologie, pollen, botanische macroresten) meer duidelijkheid verschaffen over de functie van de veronderstelde potstal? Zijn er aanwijzingen voor restanten van mest en/of plaggen?"

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2018J207_bijlage 9_shape proefsleuven.zip
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J207_bijlage 8_vondstenlijst.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J222_bijlage 2_boorlijst.pdf
Auteur(s): WIJNEN Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J207_bijlage 10_vlakhoogtes.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J222_bijlage 3_boorstaten.pdf
Auteur(s): WIJNEN Jeroen

Programma van maatregelen
Bestand: 2018J261_PvM.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J261_VvR.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J207_bijlage 5_tekeningenlijst.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J207_bijlage 6_sporenlijst.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J261_bijlage 4_vondstlijst ABO.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018J207_bijlage 7_fotolijst.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Data aardkundig profiel
Bestand: 2018J222_bijlage 1_DOV Vlaanderen.zip
Auteur(s): WIJNEN Jeroen

Relaties

Opgraving Mol Sint-Theresiastraat
Eindverslag - ID 959
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/959

Vooronderzoek Mol St.-Theresiastraat
Archeologienota - ID 6141
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6141

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.