nota

Vooronderzoek Halle Arkenvest-Halle

ID: 10921   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10921

Voorwaarden bij de beslissing

Als de grondwaterstand problemen vormt, moet gewerkt worden met damwanden of moeten andere middelen worden ingezet om een zo kwalitatief mogelijk onderzoek te garanderen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: HAAR04_2019C123_ProgrammaVanMaatregelen.pdf
Auteur(s): DE MULDER Jelle W., VANHOLME Nele

Verslag van resultaten
Bestand: HAAR04_2019C123_VerslagVanResultaten.pdf
Auteur(s): DE MULDER Jelle W., VANHOLME Nele

Verslag van resultaten
Bestand: HAAR04_Bijlages.zip
Auteur(s): DE MULDER Jelle W., VANHOLME Nele

Relaties

Vooronderzoek Halle Arkenvest-Halle
Archeologienota - ID 3827
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3827

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.