nota

Vooronderzoek Antwerpen Prinshoeveweg

ID: 10941   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10941

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen in de archeologienota met ID 7642 kon nog niet volledig worden uitgevoerd. Dit programma van maatregelen werd opgenomen als voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning en gaf aanleiding tot de opmaak van deze nota waarvan akte is genomen. Voor fase 2 dient echter het programma van maatregelen in de bekrachtigde nota met ID 10941 nog uitgevoerd worden. Na de uitvoering ervan dient een nota, waarvan akte is genomen, bekomen te worden voor deze deelzone.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PVM Proefsleuven.pdf
Auteur(s): VAN DEN NOTELAER Dominick

Verslag van resultaten
Bestand: Nota Ekeren, Prinshoeveweg.pdf
Auteur(s): VAN DEN NOTELAER Dominick

Relaties

Vooronderzoek Antwerpen Prinshoeveweg
Archeologienota - ID 6645
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6645

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.