archeologienota

Vooronderzoek Schilde Eugeen Dierickxlaan

ID: 10973   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/10973

Voorwaarden bij de beslissing

* Voor het archeologisch onderzoek mag het verwijderen van de vegetatie slechts gebeuren tot op het niveau van het maaiveld. De stronken van de bomen mogen niet verwijderd worden, maar eventueel wel (individueel) uitgefreesd.
* Aanvullende onderzoeksvragen: ´Is met zekerheid aangetoond dat het bodemarchief verstoord is ter hoogte van de bestaande bebouwing? Hoe verhoudt de diepte van het archeologisch relevante niveau zich t.o.v. de diepte van de funderingen en kelder?´

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 5010161 Schilde - E Dierickxlaan PVM.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VAN MIERLO Tine

Verslag van resultaten
Bestand: 5010161 Schilde - E Dierickxlaan Archeologienota.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VAN MIERLO Tine

Relaties

Vooronderzoek Schilde Eugeen Dierickxlaan
Nota - ID 14395
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14395

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.