archeologienota

Vooronderzoek Boutersem Valkenberg 2

ID: 11031   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11031

Voorwaarden bij de beslissing

1. In het kader van het opsporen van archeologische niveau(s) streeft het landschappelijke onderzoek naar een documentatie van de volledige quartaire stratigrafie die door de geplande werken dreigt te worden verstoord. Dit onderzoek beperkt zich bijgevolg niet tot de registratie van (relicten van) bodemhorizonten. Sommige antropogene resten zijn niet noodzakelijk geassocieerd met bodems. Bij moeilijkheden om stratigrafische eenheden van een beperkte omvang waar te nemen in manuele boringen, moet gewerkt worden met mechanische boringen die een detailstudie van de boorkernen toelaten.
2. Het archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd in een gelijkzijdig driehoeksgrid. Dit wil zeggen voor het verkennend booronderzoek: een afstand tussen de boorpunten binnen één raai van 12m en de afstand tussen de raaien van 10m, en voor het waarderend booronderzoek: een afstand tussen de boorpunten binnen één raai van 6m en de afstand tussen de raaien van 5m.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Boutersem Valkenberg II.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Boutersem Valkenberg II.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.