archeologienota

Vooronderzoek Putte Stompaarshoek

ID: 11231   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11231

Voorwaarden bij de beslissing

De beslissing of een waarderend booronderzoek effectief moet uitgevoerd worden zal afhankelijk zijn van de bodemopbouw en -bewaring en van de aanwezigheid van minstens één artefact  in de boringen. Behalve steentijdartefacten kunnen er nog andere archeologische indicatoren relevant zijn zoals houtskool, hazelnoten, aardewerk, .... . Bij de beoordeling van het verkennend booronderzoek moeten deze elementen eveneens besproken worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PM Putte - Stompaarshoek_v001.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DOUCET Alexander, VAN GENECHTEN Ben

Verslag van resultaten
Bestand: AN Putte - Stompaarshoek_v001.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DOUCET Alexander, VAN GENECHTEN Ben

Relaties

Vooronderzoek Putte Stompaarshoek
Nota - ID 15214
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15214

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.