archeologienota

Vooronderzoek Maaseik Capucienenstraat

ID: 11760   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11760

Voorwaarden bij de beslissing

De proefsleuf van 4 x 12 m moet volgens het programma van maatregelen tot ca. 4 m diepte worden aangelegd. Dat is echter te destructief voor mogelijke archeologische resten. De sleuf wordt daarom tot op het eerste archeologische niveau aangelegd. Bij het aantreffen van de voormalige zuidvleugel van het klooster wordt de sleuf plaatselijk verdiept om de stratigrafie te kunnen registreren. Ook bij het aantreffen van begravingen wordt de sleuf plaatselijk verdiept om een inschatting te kunnen maken van het aantal begravingen, de bewaringstoestand en het aantal niveaus.
De proefsleuf van 4 x 12 m wordt niet ver genoeg doorgetrokken. In het zuiden dient hij verder te gaan dan de huidige bebouwing. In het noorden dient hij tot buiten de huidige bebouwing, tot in de kloostertuin te gaan.
Men kan enkel proefputten in bestaande kelders niet uitvoeren als aangetoond kan worden dat het archeologisch pakket niet dieper reikt dan de bestaande kelders. Alle andere proefputten en proefsleuven dienen uitgevoerd te worden aangezien een verstoring in 1 proefput een lokaal fenomeen kan zijn.

Voorts wijzen we er op dat de bestaande kelders mogelijk niet toegankelijk zijn met een graafmachine en dat de proefputten er wellicht handmatig moeten aangelegd worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Maaseik Capucienenstraat.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Maaseik Capucienenstraat.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Relaties

Vooronderzoek Maaseik Capucienenstraat
Nota - ID 18397
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18397

Vooronderzoek Maaseik Capucienenstraat
Nota - ID 17965
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/17965

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.