archeologienota

Vooronderzoek Wuustwezel Wuustwezel Noordwateringsweg 33

ID: 11767   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11767

Voorwaarden bij de beslissing

Het uitgesteld proefsleuvenonderzoek wordt enkel uitgevoerd als uit het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat de bodemkundige en hydrologische omstandigheden vóór de (recente) ontwatering van het gebied geschikt waren voor menselijke bewoning en/of andere activiteiten. Indien de landschappelijke boringen onvoldoende informatie verschaffen, worden deze aangevuld met één of meerdere landschappelijke profielputten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bouwplannen Wuustwezel, Noordwateringsweg 33.pdf
Auteur(s): INITIATIEFNEMER initiatiefnemer

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Wuustwezel, Noordwateringsweg 33_VVR_V2.pdf
Auteur(s): VROMANS Annelore

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Wuustwezel, Noordwateringsweg 33_PVM_V2.pdf
Auteur(s): VROMANS Annelore

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.