nota

Vooronderzoek Ranst Ranst - Van Den Nestlaan

ID: 11916   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11916

Voorwaarden bij de beslissing

Behoud in situ is enkel gegarandeerd als aan de randvoorwaarden omschreven in hoofdstuk 4.2 van het programma van maatregelen is voldaan. Indien aan één of meerdere van deze randvoorwaarden niet kan worden voldaan, dient in de betreffende zone een vlakdekkende archeologische opgraving plaats te vinden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 4210340 - Ranst Van den Nestlaan PvM v3.pdf
Auteur(s): VAN DER VEKEN Bart, WEEKERS-HENDRIKX Bianca

Verslag van resultaten
Bestand: ZAN 618_Ranst-VanDenNestlaan RAN3018 nota landschappelijk booronderzoek.pdf
Auteur(s): HEBINCK Koen

Verslag van resultaten
Bestand: 4210340 - Ranst Van den Nestlaan Nota v3.pdf
Auteur(s): HUIZER Jonathan, VAN DER VEKEN Bart, WEEKERS-HENDRIKX Bianca

Relaties

Opgraving Ranst Van der Nestlaan
Eindverslag - ID 567
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/567

Vooronderzoek Ranst Ranst - Van Den Nestlaan
Archeologienota - ID 7567
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7567

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.