archeologienota

Vooronderzoek Meerhout Meerhout-Volmolenweg

ID: 12312   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12312

Voorwaarden bij de beslissing

Op het terrein en op het digitaal hoogtemodel kan je heel duidelijk zien dat het projectgebied is genivelleerd en dat een deel van de originele bodemopbouw verstoord kan zijn. Wanneer en hoe deze nivellering heeft plaatsgevonden is niet geweten, dit dient nagevraagd te worden bij de eigenaars en de gemeente.
Het boscomplex rondom Het Verloren Schaap is een oud complex met stuifduinen en zeer veel microreliëf. Aangezien de ontstaansgeschiedenis van de bodems in dit gebied moeilijk te interpreteren is, dient het landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd te worden door minstens een assistent-aardkundige met ervaring op stuifzanden. 
Ten noorden van het projectgebied is het microreliëf nog goed bewaard, zorg ervoor dat de gegevens van het landschappelijk bodemonderzoek worden geïnterpreteerd t.o.v. de originele terreinsituatie.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN Meerhout PVM.pdf
Auteur(s): CLAESSENS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: AN Meerhout VVR.pdf
Auteur(s): CLAESSENS Sara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.