archeologienota

Vooronderzoek Lennik Binnenweg

ID: 12379   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12379

Voorwaarden bij de beslissing

Als u tijdens het landschappelijk booronderzoek een complexe stratigrafie vermoedt, moet u een bijkomende evaluatie uitvoeren - door middel van vb. mechanische boringen of profielputten - vóór de aanvang van het verkennend booronderzoek. Het is namelijk noodzakelijk dat u al bij aanvang van het verkennend booronderzoek zoveel mogelijk de details van de staalname bepaalt. Dit kan niet "bijgesteld" worden tijdens het vooronderzoek als al een deel boringen zijn uitgevoerd.
Na het verkennend booronderzoek moet op basis van de resultaten van al het voorafgaande onderzoek een methodologische afweging gemaakt worden naar de meest aangewezen vervolgstap in het vooronderzoekstraject. Zowel waarderende boringen als proefputten in functie van steentijdartefactensites beogen de waardering van de aangetroffen steentijdartefactensite(s). Afhankelijk van de landschappelijk, aardkundige en archeologische context moeten de erkend archeoloog, de veldwerkleider, de aardkundige, de materiaaldeskundige en de steentijdsexpert bepalen hoe de site(s) afdoende kwalitatief kunnen worden onderzocht zodat een wetenschappelijk onderbouwde inschatting van een eventueel vervolgtraject kan worden opgesteld. Waarderende boringen laten bijvoorbeeld toe om sites met een hoge vondstendensiteit of op grote diepte te waarderen terwijl proefputten toelaten om sites met een grote verticale complexiteit of met een kleine, onregelmatige vondstendensiteit en -spreiding te evalueren.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2019-201 Lennik Binnenweg_Pvm.pdf
Auteur(s): VAN BAVEL Jasmien

Verslag van resultaten
Bestand: Definitieve bouwplannen.zip
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: 2019-201 Lennik Binnenweg _Vvr.pdf
Auteur(s): JENNES Niels

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.