archeologienota

Vooronderzoek Kasterlee Kasterlee Retiesebaan

ID: 12609   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12609

Voorwaarden bij de beslissing

Uit archeologisch onderzoek op het aanpalend perceel blijkt dat er een reëel potentieel op concentraties van artefacten uit de steentijd is. De artefacten bevonden zich in de onderkant van de (oude) cultuurlaag, een plaatselijk restant van de b-horizont en de top van de C-horizont en dus niet stricto sensu in een originele begraven bodem (bv. podzol bodem). Het ontbreken van zo’n begraven bodem tijdens het landschappelijk booronderzoek is dus daarom nog geen afdoende bewijs voor de afwezigheid van steentijdvindplaatsen.

Bij de uitvoering van het programma van maatregelen moeten daarom de volgende voorwaarden nageleefd worden om een adequate omgang met het archeologisch erfgoed te garanderen:

•	Na het landschappelijk booronderzoek dient afgewogen te worden welke onverstoorde zones nog steeds in aanmerking komen voor het opsporen van steentijd door middel van bv. verkennende boringen en/of proefputten (cfr. strategie opgenomen in het programma van maatregelen).
•	Zelfs bij het proefsleuvenonderzoek dient er blijvende aandacht te zijn voor steentijd sites. Dit kan door middel van het opschaven van het vlak om eventuele concentraties van steentijdartefacten te vatten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2019E56 Kasterlee Retiesebaan archeologienota Programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BRACKE Maarten, FONTEYN Paulien

Verslag van resultaten
Bestand: 2019E56 Kasterlee Retiesebaan archeologienota Verslag van resultaten met bijlagen.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BRACKE Maarten, FONTEYN Paulien

Relaties

Vooronderzoek Kasterlee Kasterlee Retiesebaan
Nota - ID 16093
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/16093

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.