archeologienota

Vooronderzoek Lede Reymeerstraat

ID: 1319   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1319

Voorwaarden bij de beslissing

-	De sloop van de bestaande bebouwing en verwijderen van eventuele verharding kan gebeuren voorafgaand aan het archeologische proefsleuvenonderzoek tot op niveau van het maaiveld (dus zonder uitbreken van muurfunderingen, vloerfunderingen, of kelders). 
-	Het uitbreken van de muurfunderingen, vloerfunderingen, of kelders dient te gebeuren onder begeleiding van een erkend archeoloog.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2016L84_ProgrammaVanMaatregelen.pdf
Auteur(s): DIERCKX Lies, VAN DER KELEN Anouk

Verslag van resultaten
Bestand: 2016L84_VerslagVanResultaten.pdf
Auteur(s): DIERCKX Lies, VAN DER KELEN Anouk

Digitaal werkputten plan
Bestand: Bijlagen.zip
Auteur(s): DIERCKX Lies, VAN DER KELEN Anouk

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.