archeologienota

Vooronderzoek Herentals Herentals Hofkwartier 18

ID: 13195   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13195

Voorwaarden bij de beslissing

Op de aanpalende percelen is een bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan op de CAI (laag gebeurtenissen) en op de OAR maar ontbreken in deze archeologienota. De resultaten van dat rapport dienen bekeken te worden bij de opmaak van de toekomstige nota. Hetzelfde geldt voor de resultaten uit het booronderzoek in het Begijnhof. 
De kaart van Jacob Van Deventer ontbreekt in de archeologienota, bij de opmaak van de nota dient deze verwerkt te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 19-562 Herentals Hofkwartier 18 PVM Binder 031219.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: 19-562 Herentals Hofkwartier 18 BO Binder 031219.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.