archeologienota

Vooronderzoek Dendermonde Dendermonde Abdijschool Nieuwbouw

ID: 13336   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13336

Voorwaarden bij de beslissing

De archeologienota voorziet in een verticale fasering van het uit te voeren onderzoek. Een eerste fase naar de stedelijke periode van Dendermonde en een tweede fase naar een dieper gelegen pre-stedelijke periode van Dendermonde. Na het uitvoeren van het vooronderzoek door middel van proefputten dienen de resultaten conform de code van goede praktijk te worden verwerkt in een nota waarin beide fasen en de noodzakelijke maatregelen worden besproken. Indien het in het programma van maatregelen genoemde archeologisch booronderzoek noodzakelijk blijkt dienen de resultaten hiervan en een eventueel verder vervolg te worden uitgewerkt in een tweede nota.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Dendermonde Abdijschool nieuwbouw_AN_VvR_DEF.pdf
Auteur(s): HERMANS Mathias, VAN DER DOOREN Lien, VAN LAERE Emmy

Programma van maatregelen
Bestand: Dendermonde Abdijschool nieuwbouw_AN_PvM_DEF.pdf
Auteur(s): HERMANS Mathias, VAN DER DOOREN Lien, VAN LAERE Emmy

Relaties

Vooronderzoek Dendermonde Dendermonde Abdijschool Nieuwbouw
Nota - ID 15662
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15662

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.