archeologienota

Vooronderzoek Haaltert Muisstraat 10

ID: 13624   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13624

Voorwaarden bij de beslissing

Indien de verkennende boringen positief zijn op de grens met FASE 2 van het projectgebied (=het perceel met te slopen bebouwing aan de Muisstraat), dan dient in overleg met de betrokken steentijdspecialist/materiaalspecialist onderzocht te worden of ook de zone van fase 2 moet onderworpen worden aan verder vooronderzoek i.f.v. steentijdartefactensites. Dit dient gemotiveerd te worden in de nota. Op die manier worden ook sites meegenomen die doorlopen in de zone van fase 2 en gaat geen kenniswinst verloren.
Aangezien deze zone in een tweede fase wordt ontwikkeld, zal ook een gefaseerd onderzoek en een gefaseerde rapportering noodzakelijk zijn.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Muisstraat Haaltert.pdf
Auteur(s): HEIRMAN Floortje, WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Muisstraat Haaltert.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.