archeologienota

Vooronderzoek Koksijde Westhinderstraat 2

ID: 13718   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13718

Voorwaarden bij de beslissing

Het PvM als volgt bij te sturen:
1.	Landschappelijk bodemonderzoek op basis van boringen (ifv inzichten in de bodemopbouw, verstoringsgraad, diepteligging van archeologische niveaus, diepte watertafel), met waarnemingen tot minstens 3 m TAW.
2.	Proefsleuvenonderzoek met kijkvensters, aangevuld met boringen en proefputten in de sleuven voor inzicht in de diepere lagen onder de watertafel (veiligheidshalve worden geen proefsleuven aangelegd onder de grondwatertafel; indien sleuven dieper reiken dan 1,2 m wordt getrapt te werk gegaan). 

Het onderzoek dient te gebeuren door een erkend archeoloog type 1 met aantoonbare ervaring in het duin- en poldergebied (cfr. Code van Goede Praktijk, 8.6 inzake vereisten nodig voor het aanleggen van proefsleuven en proefputten).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Boringen DOV.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Koksijde Westhinderstraat 2.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Koksijde Westhinderstraat 2.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.