archeologienota

Vooronderzoek Koksijde Westhinderstraat 2

ID: 13718   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13718

Voorwaarden bij de beslissing

Het PvM als volgt bij te sturen:
1.	Landschappelijk bodemonderzoek op basis van boringen (ifv inzichten in de bodemopbouw, verstoringsgraad, diepteligging van archeologische niveaus, diepte watertafel), met waarnemingen tot minstens 3 m TAW.
2.	Proefsleuvenonderzoek met kijkvensters, aangevuld met boringen en proefputten in de sleuven voor inzicht in de diepere lagen onder de watertafel (veiligheidshalve worden geen proefsleuven aangelegd onder de grondwatertafel; indien sleuven dieper reiken dan 1,2 m wordt getrapt te werk gegaan). 

Het onderzoek dient te gebeuren door een erkend archeoloog type 1 met aantoonbare ervaring in het duin- en poldergebied (cfr. Code van Goede Praktijk, 8.6 inzake vereisten nodig voor het aanleggen van proefsleuven en proefputten).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Boringen DOV.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Koksijde Westhinderstraat 2.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Koksijde Westhinderstraat 2.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.