archeologienota

Vooronderzoek Mol Diepestraat

ID: 13858   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13858

Voorwaarden bij de beslissing

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is bijzondere aandacht voor de eventuele aanwezigheid van steentijdartefactensites noodzakelijk, zelfs wanneer de voorgaande onderzoeksfasen hier geen aanleiding toe geven. Binnen en vlakbij het plangebied zijn steentijdartefacten uit het midden-paleolithicum, finaal-paleolithicum en mesolithicum gevonden. Midden-paleolithische sites zijn moeilijk te vatten d.m.v. archeologisch booronderzoek, dus ook in de proefsleuven moet men hier alert voor zijn. Ook moet men er rekening mee houden dat in natte contexten niet altijd bodemvorming plaatsvindt, met als gevolg dat de afwezigheid van een B-horizont niet altijd betekent dat er geen steentijdartefactensites bewaard kunnen zijn.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 27214_R1_PVM_v2_def.pdf
Auteur(s): DIRIX Evelien

Verslag van resultaten
Bestand: 27214_R1_VVR_v2_def.pdf
Auteur(s): DIRIX Evelien

Verslag van resultaten
Bestand: 27214_R1_VVR_bijlagen.zip
Auteur(s): DIRIX Evelien

Relaties

Vooronderzoek Mol Diepestraat
Nota - ID 22416
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/22416

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.