archeologienota

Vooronderzoek Mol Diepestraat

ID: 13858   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13858

Voorwaarden bij de beslissing

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is bijzondere aandacht voor de eventuele aanwezigheid van steentijdartefactensites noodzakelijk, zelfs wanneer de voorgaande onderzoeksfasen hier geen aanleiding toe geven. Binnen en vlakbij het plangebied zijn steentijdartefacten uit het midden-paleolithicum, finaal-paleolithicum en mesolithicum gevonden. Midden-paleolithische sites zijn moeilijk te vatten d.m.v. archeologisch booronderzoek, dus ook in de proefsleuven moet men hier alert voor zijn. Ook moet men er rekening mee houden dat in natte contexten niet altijd bodemvorming plaatsvindt, met als gevolg dat de afwezigheid van een B-horizont niet altijd betekent dat er geen steentijdartefactensites bewaard kunnen zijn.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 27214_R1_PVM_v2_def.pdf
Auteur(s): DIRIX Evelien

Verslag van resultaten
Bestand: 27214_R1_VVR_v2_def.pdf
Auteur(s): DIRIX Evelien

Verslag van resultaten
Bestand: 27214_R1_VVR_bijlagen.zip
Auteur(s): DIRIX Evelien

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.