archeologienota

Vooronderzoek Lier Sint-Gummarusstraat

ID: 1388   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1388

Voorwaarden bij de beslissing

	de dateringsmethodes moeten afgestemd zijn op de vraagstelling en op de aard van het materiaal dat men wenst te dateren, daarbij rekening houdend met tafonomische kenmerken (bv. wal opgebouwd met materiaal dat is aangevoerd van elders). Andere dateringsmethodes dan 14C-analyse moeten ook in overweging worden genomen (bv. dendrochronologie en OSL).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: LISG - Programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Verslag van resultaten
Bestand: 387RapportLierSintGummarusstraat.pdf
Auteur(s): BRUGGEMAN Jordi, COREMANS Liesbeth, REYNS Natasja

Relaties

Opgraving Lier Lier-Sint-Gummarusstraat
Eindverslag - ID 763
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/763

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.