archeologienota

Vooronderzoek Antwerpen Krijgsbaan

ID: 13960   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/13960

Voorwaarden bij de beslissing

De in het programma van maatregelen voorgestelde aanpak blijft behouden, maar wordt uitgevoerd conform de bepalingen van hoofdstuk 12.6.3.3 van de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie: ‘Programma van maatregelen voor een archeologische opgraving’, in casu een werfbegeleiding. Die werfbegeleiding heeft als doel ingrepen op het bodemarchief te vermijden in het kader van de opvolging van maatregelen voor behoud in situ. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een archeologierapport en een eindverslag.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Deel_2_Programmavanmaatregelen.pdf
Auteur(s): CELIS Daan

Verslag van resultaten
Bestand: Deel_1_Verslagvanresultaten.pdf
Auteur(s): CELIS Daan

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.