nota

Vooronderzoek Londerzeel Weversstraat

ID: 14182   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14182

Voorwaarden bij de beslissing

In de zone waar nog geen proefsleuven konden gegraven worden (zone van conciƫrgewoning, de parking vooraan en de verharde zone is het oostelijk deel van het terrein) dienen nog proefsleuven getrokken worden conform het Programma van Maatregelen van de archeologienota (ID 12585): voor de afbakening zie ook proefsleuvenplan in nota 14182 (Afb. 6).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM_Londerzeel Weverstraat.pdf
Auteur(s): HAZEN Peter

Verslag van resultaten
Bestand: Nota_Londerzeel Weversstraat.pdf
Auteur(s): HAZEN Peter

Relaties

Vooronderzoek Londerzeel Weversstraat
Archeologienota - ID 3800
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3800

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.