archeologienota

Vooronderzoek Brugge Ganzenstraat 84

ID: 14251   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14251

Voorwaarden bij de beslissing

De proefsleuf wordt aangelegd tot op het eerste archeologische niveau. Indien het archeologische niveau zich hoger bevindt dan de verstoringsdiepte van de werken dan moet er plaatselijk door middel van een profielput gepeild worden naar de verdere stratigrafische opbouw. Indien het eerste archeologische niveau zich dieper bevindt dan de verstoringsdiepte, moet minstens plaatselijk gepeild worden naar de diepteligging van dit eerste archeologische niveau. 
In de proefputten worden de volledige stratigrafie onderzocht, i.e. tot op moederbodem. Enkel als dit praktisch niet mogelijk of aantoonbaar niet relevant is, kan het onderzoek zich beperken tot verstoringsdiepte plus een ruime buffer, aangevuld met boringen en/of en sondering op beperkte oppervlakte.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Brugge Ganzenstraat 84.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Brugge Ganzenstraat 84.pdf
Auteur(s): BOT Bart

Relaties

Vooronderzoek Brugge Ganzenstraat 84
Nota - ID 19087
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/19087

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.