archeologienota

Vooronderzoek Kontich Mechelsesteenweg 200, Kontich

ID: 14252   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14252

Voorwaarden bij de beslissing

- De uitvoering van het pakket van maatregelen zoals voorgesteld in de archeologienota gebeurt voorafgaand op elk bodemverstorende  activiteit als gevolg van sanering, afbraak, ontbossing e.a.

- Vóór de aanvang van de uitvoering van de archeologische opgraving dient de bouwheer de consulent van de IOED Zuidrand en een vertegenwoordiger van de Erfgoedraad van Kontich te contacteren.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 5020042 - PvM - Kontich, Mechelsesteenweg 200.pdf
Auteur(s): SCHOUPS Anne

Verslag van resultaten
Bestand: 5020042 - VvR - Kontich, Mechelsesteenweg 200.pdf
Auteur(s): SCHOUPS Anne

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.