archeologienota

Vooronderzoek Hulshout Westmeerbeek - Stationsstraat

ID: 1429   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1429

Voorwaarden bij de beslissing

Als voorwaarde wordt gesteld dat een archeologische opgraving pas kan uitgevoerd worden na het bekomen van een bekrachtigde nota: in het programma van maatregelen wordt gesteld dat de opgraving van een prehistorische site kan aanvangen na het waarderend of karterend booronderzoek. Na opgraving kan in deze zone nog een proefsleuvenonderzoek volgen. Procedureel gezien is dit onmogelijk: na uitvoering van het volledige vooronderzoek volgt de opmaak van een nota. In deze nota staan alle maatregelen voor een opgraving (prehistorische site, site met grondsporen, …) opgenomen. Opgraving kan pas na bekrachtiging van deze nota.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN Westmeerbeek-Stationsstraat_Maatregelen.pdf
Auteur(s): VANDER GINST Vanessa

Verslag van resultaten
Bestand: AN Westmeerbeek-Stationsstraat-Resultaten.pdf
Auteur(s): VANDER GINST Vanessa

Relaties

Vooronderzoek Hulshout Westmeerbeek - Stationsstraat
Nota - ID 20276
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/20276

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.