archeologienota

Vooronderzoek Ravels Ravels Kloosterstraat

ID: 1437   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1437

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt als voorwaarde dat op basis van het uitgesteld vooronderzoek een antwoord moet kunnen geformuleerd worden op de volgende bijkomende onderzoeksvragen: "Zijn in het plangebied sporen, spoorcombinaties, structuren en/of vondsten bewaard die in verband kunnen staan met het kerkhof en/of een (oudere) omheiningsstructuur van het kerkhof? Zo ja, welke? Kunnen deze informatie opleveren over de datering en evolutie van het kerkhof?"

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 4.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 5.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 2.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 3.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: Boorprofielen.pdf
Auteur(s): PAWELCZAK Piotr

Verslag van resultaten
Bestand: Dagrapport (Ravels-Kloosterstraat).pdf
Auteur(s): PAWELCZAK Piotr

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 7.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Ravels-Kloosterstraat_DEEL 3_PvM_15122016_DEF.pdf
Auteur(s): VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Ravels-Kloosterstraat_DEEL 2_VVR_15122016_DEF.pdf
Auteur(s): PAWELCZAK Piotr, VERRIJCKT Jeroen

Relaties

Vooronderzoek Ravels Ravels Kloosterstraat
Nota - ID 13935
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/13935

Vooronderzoek Ravels Ravels Kloosterstraat
Nota - ID 8343
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/8343

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.