nota

Vooronderzoek Antwerpen Hoboken Kioskplaats

ID: 14415   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14415

Voorwaarden bij de beslissing

•	De plannen en de uitvoeringswijze van de werkzaamheden mogen niet wijzigen. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zoals beschreven is in de nota met ID14415.

•	De diepte van de graafwerken blijft beperkt tot een maximale diepte van 60 cm onder het maaiveld voor de realisatie van de plantenbakken en een maximale diepte van 70 cm onder het maaiveld voor de overige graafwerken. Enkel op die manier kan het behoud in situ van de archeologische resten gegarandeerd worden.

•	Indien niet kan voldaan worden aan bovenstaande voorwaarden geldt het volgende:
        - Er wordt een nieuwe nota met aangepast PVM opgesteld conform de Code van Goede Praktijk en deze wordt ter aktename voorgelegd aan het agentschap onroerend erfgoed.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 2. Detail rioleringsplan.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER Opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1. doorsnedes.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER Opdrachtgever

Programma van maatregelen
Bestand: HOB-KIO_ProgrammaVanMaatregelen_Vervolg_2019D257_V6.pdf
Auteur(s): JANSSENS David, LOGAN Margaret

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 4. Detail inritband plantvak.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER Opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 3. Overzichtsplan.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER Opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: HOB-KIO_VerslagVanResultaten_2019D257_V6.pdf
Auteur(s): CATTRYSSE Alexander, JANSSENS David

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.