archeologienota

Vooronderzoek Brugge Koffieweg

ID: 14516   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14516

Voorwaarden bij de beslissing

Het doel van het waarderend booronderzoek is om de waarde in te schatten van de archeologische indicatoren die tijdens het verkennend booronderzoek in kaart werden gebracht, en in voorkomend geval de sites af te bakenen. Enerzijds betekent dit dat er ruimer moet gekeken worden dan louter naar de vondsten, maar naar het geheel van indicatoren. Zo kunnen ook humusrijke lagen, organische pakketten of vermengde horizonten duidelijke aanwijzingen zijn voor de aan- of afwezigheid van een site.
Daarnaast kan het voor sporensites perfect gemotiveerd worden om niet in een grid te boren, maar in doelgerichte boorraaien. Indien grondig gemotiveerd vanuit de vraagstelling is een afwijking toegelaten ten opzichte van het driehoeksgrid dat vooropgesteld is in het programma van maatregelen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Zeebrugge Koffieweg.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Zeebrugge Koffieweg.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Relaties

Vooronderzoek Brugge Koffieweg
Nota - ID 20128
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/20128

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.