archeologienota

Vooronderzoek Middelkerke Leffingestraat 2

ID: 14544   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14544

Voorwaarden bij de beslissing

Door externe omstandigheden kon het landschappelijk bodemonderzoek nog niet uitgevoerd worden. Hierdoor is er een hiaat is in de kennis waardoor onverwachte elementen opduiken met een structurele impact op het verdere verloop van het onderzoek. In dit licht is het noodzakelijk dat volgende aspecten worden toegevoegd aan het programma van maatregelen:
-	Zowel het landschappelijk als het archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd onder coördinatie van een veldwerkleider en een aardkundige die voldoen aan de competenties zoals omschreven in 1.4.7 van het programma van maatregelen.
-	De  diepte van de landschappelijke boringen is dermate dat er een duidelijk uitspraak kan gedaan worden over de landschappelijke situering en bodemopbouw (geulgrond, komgrond, …) en over het archeologisch potentieel. Dit kan betekenen dat bepaalde boringen meerdere meters diep zijn. Het gebruik van een guts- of steekboor is hierbij toegelaten.
-	Indien bij de landschappelijke boringen duidelijke indicaties van vergraving (zoals veen- of kleiontginning) worden aangetroffen, kunnen de betreffende zones mits grondige motivering en afbakening worden uitgesloten van verder onderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM Leffinge-Leffingestraat 2.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: VVR Leffinge -Leffingestraat 2.pdf
Auteur(s): THYS Clara, VAN GOIDSENHOVEN Wouter, WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Luchtfotografische studie.pdf
Auteur(s): STICHELBAUT Birger

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.