archeologienota

Vooronderzoek Schilde Schilde Brasschaatsebaan 79-81

ID: 15014   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15014

Voorwaarden bij de beslissing

* Voor het potentieel voor steentijdartefactensites zijn, behalve podzolen, ook paleobodems relevant.

* Voor de afbakening en waardering van eventuele steentijdartefactensites mag men niet enkel uitgaan van de aanwezigheid van lithische artefacten. Men moet ook rekening houden met de aard en conserveringsgraad van de lithische artefacten, de stratigrafische positie van de vondsten en de aanwezigheid van andere indicatoren (fragmenten bot, houtskool, hazelnoten, handgevormd aardewerk,…).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 20-604 Schilde Brasschaatsebaan 79-81 PVM Binder.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: 20-604 Schilde Brasschaatsebaan 79-81 BO Binder.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.