nota

Vooronderzoek Bree Bree-centrumstraten

ID: 15081   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15081

Voorwaarden bij de beslissing

Op p. 18 van het programma van maatregelen staat er een onduidelijke passage: 'dit betekent dat mogelijk enkel contouren van grafkuilen worden aangetroffen. Het is niet aangewezen om die volledig op te graven.' Deze contexten  dienen volledig opgegraven te worden tot minstens de verstoringsdiepte van de werken. Indien behoud in situ vanaf de verstoringsdiepte niet kan gegarandeerd worden, worden de sporen volledig opgegraven. Zie ook p. 11 van het programma van maatregelen.

Gezien de complexe aard van de werf, neemt de erkend archeoloog deel aan alle werfvergaderingen. Hij/zij wordt steeds op de hoogte gebracht van wijzigingen in de planning of uitvoering van de werken.

De erkend archeoloog stelt dat de kans klein is dat er nog graven bewaard zijn op het voormalig kerkhof. Dit kerkhof zou grotendeels verstoord zijn. Ons inziens is het niet uitgesloten dat er nog graven bewaard kunnen zijn, ook binnen de geplande verstoringsdiepte. Het is aangewezen om de bestrating ter hoogte van het voormalig kerkhof enige tijd voor de start van de overige werken te verwijderen onder archeologische begeleiding. Zo is er minder risico op vertragingen mocht het kerkhof minder verstoord zijn dan wordt verwacht.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Foto aardkundig profiel
Bestand: 2020C43 aardkundig profiel proefput 1.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Foto aardkundig profiel
Bestand: 2020C43 aardkundig profiel proefput 2.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2020C43 opmetingsplan proefput 2.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Programma van maatregelen
Bestand: 2020C43-2020E430 PVM Bree-centrum.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Verslag van resultaten
Bestand: 2020C43-2020E430 VRSLG Bree-centrum.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2020C43 opmetingsplan proefput 1.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Foto aardkundig profiel
Bestand: 2020E430 aardkundig profiel boringen.pdf
Auteur(s): HERMANS Karolien, JANSSEN Joan, VAN DE KONIJNENBURG Rik

Relaties

Opgraving Bree Bree Centrum
Eindverslag - ID 2048
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/2048

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.