archeologienota

Vooronderzoek Zoutleeuw Ravelijn, Verkaveling

ID: 1511   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1511

Voorwaarden bij de beslissing

Bij de sloop van de gebouwen worden alle ondergrondse structuren (funderingen, vloerniveaus, kelders, …) intact gelaten. Het bestaande terreinniveau blijft ongewijzigd. 
De ondergrondse structuren kunnen pas verwijderd worden na of tijdens het archeologisch (voor)onderzoek op aangeven van de erkende archeoloog.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen Zoutleeuw - verkaveling v002.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Zoutleeuw - Verkaveling 'De Ravelijn'_v006.pdf
Auteur(s): CLAESEN Jan, DIRIX Evelien, VAN GENECHTEN Ben, VERBEELEN Giel

Relaties

Vooronderzoek Zoutleeuw Ravelijn, Verkaveling
Nota - ID 9802
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/9802

Vooronderzoek Zoutleeuw Ravelijn, Verkaveling
Nota - ID 7399
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/7399

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.