nota

Vooronderzoek Poperinge Aansluiting centrum Haringe op Roesbrugge

ID: 15170   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15170

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen van de in akte genomen archeologienota omvat twee delen. Enerzijds is er een zone waar verder vooronderzoek in uitgesteld traject wordt aanbevolen - deze nota geeft invulling aan dat deel van het programma van maatregelen. In deze zone is op basis van het gevoerde vooronderzoek geen verder onderzoek vereist. De archeologienota omvat echter ook een tweede zone, gesitueerd rond de St-Martinuskerk. Hier is een verder onderzoek door middel van een opgraving noodzakelijk. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd en valt niet binnen de reikwijdte van deze nota. Deze opgraving moet dus onverminderd uitgevoerd worden, voorafgaand aan de werken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: POP-HAR_PVM.pdf
Auteur(s): JANSSENS David

Verslag van resultaten
Bestand: POP-HAR_VVR.pdf
Auteur(s): BEUKELAAR T, DE HOOGHE Glenn, JANSSENS David, VAN GULIK M.R.

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.