archeologienota

Vooronderzoek Hooglede Roobaertpark Noord

ID: 15569   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15569

Voorwaarden bij de beslissing

In de directe omgeving werden heel wat houtskoolmeilers aangetroffen, die het onderzoek naar houtskool- en metaalproductie in de Romeinse tijd een sterke impuls gaven. Ook in dit plangebied geldt een hoge verwachting voor zulke houtskoolmeilers. Naar analogie met het onderzoek op de aanpalende percelen is het belangrijk dat elke meiler die tijdens het proefsleuvenonderzoek wordt aangetroffen volledig vrijgelegd wordt met behulp van een kijkvenster, en bemonsterd (bulkmonster).
Vlakbij het plangebied werd in de 17e eeuw de Slag van Hooglede uitgevochten. Hierom moet voorzien worden in een systematische metaaldetectie, die toelaat om kleine metaalpartikels te karteren. Zo wordt het terrein voorafgaand gescreend met een metaaldetector en worden ook alle vlakken, sporen en storthopen systematisch onderzocht. Er is permanent een metaaldetector op het terrein aanwezig, evenals een persoon die voldoende ervaring en kennis heeft om het toestel adequaat te gebruiken en in te zetten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Roeselare Roobaertpark Noord.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Roeselare Roobaertpark Noord.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter, WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.