nota

Vooronderzoek Sint-Katelijne-Waver Leliestraat 13

ID: 15677   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15677

Voorwaarden bij de beslissing

De site is gelegen aan de rand van het Bois de Beeck, op een zandige opduiking omgeven door meer lemige bodems. Het Bois de Beeck is mogelijk een restant van het Waverwoud, dat pas vanaf de 12de-13de eeuw op grote schaal ontgonnen is. Over vroegere, lokale ontginningskernen is weinig bekend. Bij de opgraving zijn aanvullende onderzoeksvragen van toepassing:
- Wanneer is het plangebied ontbost? Zijn er aanwijzingen voor periodes van herbebossing?
- Wanneer is het plangebied in gebruik genomen voor landbouw? Wat is de datering van het plaggendek? Zijn er aanwijzingen voor een fasering en/of onderbreking van de landbouwactiviteiten?
- Zijn er grondstoffen uit het bos naar de site gebracht/op de site verwerkt?
- Hoe evolueerde het landschap in de omgeving van de site doorheen de tijd?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: VEC Nota 756_Leliestraat 13, Sint-Katelijne-Waver_PVM.pdf
Auteur(s): VAN DEN NOTELAER Dominick

Verslag van resultaten
Bestand: VEC Nota 756_Leliestraat 13, Sint-Katelijne-Waver_Nota.pdf
Auteur(s): DE ROECK Wouter, NIEUWLAAT Gijs, VAN DEN NOTELAER Dominick

Relaties

Vooronderzoek Sint-Katelijne-Waver Leliestraat 13
Archeologienota - ID 11143
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11143

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.