archeologienota

Vooronderzoek Brugge Astridlaan 192-194

ID: 15908   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15908

Voorwaarden bij de beslissing

Het archeologisch onderzoek kan pas uitgevoerd worden na de sloop van de aanwezige gebouwen en verharding. Volgende voorwaarden uit de archeologienota moeten hierbij in acht genomen worden: 
- De bestaande gebouwen kunnen gesloopt worden tot op het maaiveld, maar de vloerplaten en funderingen blijven bewaard. 
- Daar waar de proefsleuven interfereren met de vloerplaten worden deze lokaal uitgeschoten en verwijderd. 
- Ter hoogte van de verharding kan de toplaag reeds verwijderd worden. Aanwezige stabilisatie onder de asfalt wordt verwijderd tijdens het uitgraven van de proefsleuven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Astridlaan 192-194 Brugge.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Astridlaan 192-194 Brugge.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.