nota

Vooronderzoek Retie Beekstraat 1

ID: 15937   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15937

Voorwaarden bij de beslissing

Voor de opgraving van alle waterputten is bemaling noodzakelijk, tenzij aan de hand van een boring kan worden aangetoond dat ze niet tot onder het grondwaterniveau reiken op het moment van de opgraving.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: RET-BEE_ProgrammaVanMaatregelen.pdf
Auteur(s): VAN DEN BERGHE Katrien, VAN EYNDE Merel

Verslag van resultaten
Bestand: RET-BEE_VerslagVanResultaten_2020F328.pdf
Auteur(s): VAN DEN BERGHE Katrien, VAN EYNDE Merel

Relaties

Vooronderzoek Retie Beekstraat 1
Archeologienota - ID 12563
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12563

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.