archeologienota

Vooronderzoek Gent Walpoortstraat 4

ID: 16100   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16100

Voorwaarden bij de beslissing

Gezien de projectzone volledig bebouwd is en een hoog archeologisch potentieel kent, is het noodzakelijk de sloopvoorwaarden gedetailleerd te omschrijven.
Bij de voorafgaande sloop dienen funderingen, verhardingen en vloeren (en ev. kelder?) nog behouden te blijven. Bij het proefputtenonderzoek worden deze dan plaatselijk verwijderd ifv de proefputten onder begeleiding van de archeoloog. Indien uit het proefputtenonderzoek blijkt dat archeologisch erfgoed aanwezig is, wordt de sloop onder begeleiding van de archeoloog uitgevoerd ifv de opgraving.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: GEN-WAL_ProgrammaVanMaatregelen_2020G143.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Verslag van resultaten
Bestand: GEN-WAL_VerslagVanResultaten_2020G143.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.