nota

Vooronderzoek Zaventem Zaventem, Woluwedal

ID: 16182   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/16182

Voorwaarden bij de beslissing

Na de opgraving van de prioritaire zones dient goed overwogen te worden hoe de rest van de geselecteerde opgravingsareaal zal aangepakt worden. Een dambordpatroon, zoals voorgesteld in het PvM, lijkt hierbij nuttig. Als een sleuf geen sporen oplever (recenter perceelsgreppels uitgezonderd) dienen de naastliggende sleuven niet aangelegd te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: contour PS zone 2.dxf
Auteur(s): REYGEL Patrick

Verslag van resultaten
Bestand: deel 3 bijlagen.pdf
Auteur(s): REYGEL Patrick

Verslag van resultaten
Bestand: deel 1 VVR.pdf
Auteur(s): AUGUSTIN Sebastiaan, DE LANGHE Hanne, DRIESEN Petra, REYGEL Patrick

Data aardkundig profiel
Bestand: dov-archeologie.zip
Auteur(s): BRANS Stefanie

Programma van maatregelen
Bestand: deel 2 PVM.pdf
Auteur(s): DRIESEN Petra, REYGEL Patrick

Relaties

Vooronderzoek Zaventem Zaventem, Woluwedal
Archeologienota - ID 14878
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14878

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.