archeologienota

Vooronderzoek Arendonk Kloostertuin

ID: 16188   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16188

Voorwaarden bij de beslissing

Omdat de handelingen opgenomen in de archeologienota ook betrekking hebben op een beschermd monument en de handelingen die u wil uitvoeren toelatingsplichtig zijn, moet u hiervoor conform art. 6.3.2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 nog een bijkomende toelating aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed of, in voorkomend geval, bij het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente waarin het beschermd goed ligt.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Arendonk Kloostertuin _PvM.pdf
Auteur(s): VERMEERSCH Jeroen, VERRIJCKT Jeroen

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Arendonk Kloostertuin _VVR.pdf
Auteur(s): VERMEERSCH Jeroen, VERRIJCKT Jeroen

Relaties

Vooronderzoek Arendonk Kloostertuin
Nota - ID 18327
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18327

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.