archeologienota

Vooronderzoek Kortrijk Amsterdampoortje

ID: 16230   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16230

Voorwaarden bij de beslissing

1. De code stelt dat bij proefputten de volledige stratigrafische sequentie dient onderzocht te worden waarbij de diepte van de proefput alle aanwezige sporen omvat en elk vlak wordt opgegraven. De proefputten kunnen zich bijgevolg niet beperken tot de voorziene verstoringsdiepte. Daarbij dient in rekening genomen te worden dat de bestaande funderingen zullen verwijderd worden en dat de diepte van deze funderingen voorlopig niet gekend is. 
2. Het evaluerend onderzoek dient afgerond te worden binnen de AN. De maatregelen nodig voor steentijd dienen tijdens het vooronderzoek ingeschat te worden en kunnen niet zoals nu, als onderzoeksvraag in het PVM naar de nota doorgeschoven worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2020B281 - Kortrijk Amsterdamspoortje - PVM voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem-samengevoegd.pdf
Auteur(s): BARTHOLOMIEUX bart, DUMALIN els

Verslag van resultaten
Bestand: 2020B281 - Kortrijk Amsterdampspoortje - VVR-samengevoegd.pdf
Auteur(s): DUMALIN els

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.