archeologienota

Vooronderzoek Alveringem Izenbergestraat

ID: 16253   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16253

Voorwaarden bij de beslissing

In de archeologienota schrijft u dat de grond die vrijkomt bij de aanleg van het bufferbekken (4.500m³) deels wordt gebruikt voor de aanleg van een talud (780m³). De vrijgekomen teelaarde wordt uitgespreid over de aanpalende percelen, met een gemiddelde ophoging van 1cm. Er blijft echter een aanzienlijk volume gele restgrond over (ca. 2000m³), waarvan de bestemming niet uit de archeologienota blijkt. U verschafte ons vervolgens nadere informatie die u werd aangereikt door de opdrachtgever. Hieruit blijkt dat de overtollige gele grond zal worden afgevoerd, een werkwijze die geen impact op uw analyse in de archeologienota. Wij bevestigen deze werkwijze graag als voorwaarde: de overtollige grond wordt afgevoerd, het is niet toegelaten om teelaarde af te graven in functie van het wegwerken van grondoverschot.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: ALV-IZE_ProgrammaVanMaatregelen_2020I184.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Verslag van resultaten
Bestand: ALV-IZE_VerslagVanResultaten_2020I184.pdf
Auteur(s): HOREMANS Boris

Relaties

Vooronderzoek Alveringem Izenbergestraat
Nota - ID 18333
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18333

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.