archeologienota

Vooronderzoek Laarne Laarne Kerkakker

ID: 1641   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1641

Voorwaarden bij de beslissing

In het programma van maatregelen staat niet expliciet vermeld dat er naast de 10 procent proefsleuven ook nog 2,5 procent dwarssleuven, kijkvensters of volgsleuven aangelegd dient te worden. Dit gebeurt met het oog op het inzicht in de structuur van een archeologische site en de afbakening van de zone waar archeologisch erfgoed aanwezig is of om een spoor of combinatie van sporen waarvan de interpretatie en waardering niet direct duidelijk is beter te kunnen onderzoeken of om een schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren. Afwijken van de dekkingsgraad kan mits beschrijving en motivering ervan en enkel op basis van de bekomen inzichten tijdens het veldwerk.
Het terrein dient geëvalueerd te worden door middel van 10 procent proefsleuven aangevuld met 2,5 procent kijkvensters, dwarssleuven of volgsleuven.
Daarnaast staat omschreven dat het verwijderen van boomstronken onder aanwezigheid van de erkende archeoloog dient te gebeuren. Bomen dienen eenvoudigweg verwijderd te worden met zo min mogelijk schade aan potentieel bodemarchief.
Bomen dienen gekapt te worden en de stronken dienen gefreesd te worden om zo min mogelijk schade aan het bodemarchief te berokkenen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Laarne_Kerkakker_DEEL 3_PvM_29122016_DEF.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Laarne Kerkakker_alle bijlages.pdf
Auteur(s): ACASA Acasa, PAWELCZAK Piotr

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Laarne_Kerkakker_DEEL_2_VVR_29122016_DEF.pdf
Auteur(s): DE KETELAERE Sander, PAWELCZAK Piotr

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.